Open Hours of Government: Mon - Fri: 8.00 am. - 6.00 pm.

+1 800 123 456 789

Visie en Missie

Een stichting die in 2019 is opgericht met als doel: het creëren van een betere leefomgeving door het stimuleren en presenteren van de oefening van de kunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door te investeren in kunst en cultuur, deze toegankelijk te maken voor iedereen en culturele en maatschappelijke interesses bij elkaar te brengen en voorzien in de culturele belangstelling en deze bevorderen.

boerhaave
music connects
0 2

Years of
Foundation

0 215
k

publiek
bereik

0 350

musici
aan werk geholpen

0 785

meer dan
succesvolle concerten

Het bestuur

Het bestuur werkt onbezoldigd. Meer info? info@jazz071.nl

OegstLeest

Poezie, Literatuur en Muziek