Jaarverslag 2019

Op 18 juni 2019 is Stichting jazz071 opgericht. Ons doel is om de wereld beter te maken en onze activiteiten moeten daaraan bijdragen. Naast het actief zoeken naar ideeën voor nieuwe activiteiten is het beleid van de Stichting gericht op verbetering van de uitvoering van lopende activiteiten. Stichting jazz071 is een stichting die zich inzet om een betere leefomgeving te creëren door het stimuleren en presenteren van de oefening van de kunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door te investeren in kunst en cultuur, en deze toegankelijk te maken voor iedereen en culturele en maatschappelijke interesses bij elkaar te brengen en voorzien in de culturele belangstelling en deze bevorderen.

Vanaf maart 2019 is er gesproken met meer dan 50 ondernemers, kunstenaars en vertegenwoordigers van culturele instellingen.

Projecten:

Buurtbbq Haagwegkwartier

Zondag 1 september 2019 hebben wij belangeloos bijgedragen een het organiseren van de buurtbbq in het Haagwegkwartier. Wat een groot succes was. We willen dit graag in 2020 weer voortzetten.

2020 OegstLeest

In 2020 willen wij samen met de Rijnlandse Boekhandel een drietal concerten geven in Oegstgeest; OegstLeest. Een evenement gecombineerd met diverse kunstdisciplines, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbonden worden door kunst en cultuur. Vanaf oktober 2019 zijn er al voorbereidingen voor getroffen. Het is uniek in de regio, het breng cultuur door en voor Oegstgeestenaren.

Financien

Door een achterstand bij de Rabobank hebben wij lang moeten wachten op een bankrekening waardoor er geen financieel verkeer mogelijk was. Op 9 juli 2019 is er een rekening aangevraagd en op 12 december is deze pas geactiveerd.

31 december 2019

De directie en het bestuur van Stichting jazz071