Stichting jazz071 is een stichting die zich inzet om een betere leefomgeving te creëren door het stimuleren en presenteren van de oefening van de kunst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door te investeren in kunst en cultuur, en deze toegankelijk te maken voor iedereen en culturele en maatschappelijke interesses bij elkaar te brengen en voorzien in de culturele belangstelling en deze bevorderen.

Organisatie:

Directeur: Sven Rozier

Voorzitter: Jorg Rozier
Penningmeester/Secretaris: Frerick den Haan.

Oprichting: 18 juni 2019 Lelystad.

Bank: NL63 RABO 0348 3774 28 tnv. Stichting jazz071

KvK: 75105721

info@jazz071.nl